Vad innebär det att vara fodervärd?

Enkelt förklarat så innebär det att man som fodervärd inte betalar någon köpesumma för katten (för helfoder) och i utbyte får vi som uppfödare nyttja katten i vår avel inom en överenskommen tid eller till ett visst antal kullar.

Att vara fodervärd innebär att katten bor hos fodervärden, men att jag (överlåtaren) äger katten och har rätt att ställa ut och att använda den i avel i en omfattning och under en tidsperiod som vi avtalar om och som framgår av fodervärdsavtalet . Detta kan se lite olika ut men ett helfoderavtal sträcker sig normalt två-tre år från avtalsdatum . En hankatt vill jag i regel använda till minst 5-7 parningar som resulterar i minst 2 levande kattungar vid varje parning. Avtalen ser naturligtvis olika ut beroende på individ och förutsättningar.

 Vi använder oss även av halvfodervärd, vilket innebär att fodervärden betalar halva kattungepriset och att jag får 1-2 kullar för hona alternativt 3-5 parningar som resulterar i minst 2 levande kattungar vid varje parning för hane. 


Vid helfoderavtal står jag som ägare och uppfödare till katten, för kattens liv- och veterinärvårdsförsäkring (med avelstillägg) samt alla kostnader (tester och dylikt) som har att göra med avel och utställning. Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag (mat, sand, leksaker och veterinärräkningar + självrisk om inte veterinärbesöket har att göra med dräktighet eller aveln).

 Fodervärden är skyldig att hålla katten tillgänglig för uppfödaren då denne önskar nyttja katten för parning, avelstester, utställning och liknande.

Hane
En hane på foder genomför sina parningar hos fodervärden (dvs honkatterna hälsar på hos fodervärden). En del hankatter blir fertila tidigt och detta kan ibland leda till problem. En fertil hankatt kan, dock ej alltid, skrika, jama och vara oerhört rastlös. I värsta fall kan han också börja strila/markera. Detta är naturligtvis jobbigt både för ägare/fodervärd och för katten. För en sådan katt är det viktigt att se till att tiden som fertil avelskatt blir så kort som möjligt. 
Om problem med oroliga och/eller markerande hankatter uppstår som inte fodervärden kan hantera får vi komma överens om en lösning som fungerar såväl för mig som uppfödare, som för katt och fodervärd.

Då avelskarriären är över vill jag att katten skall få ett bra liv som sällskapskatt hos fodervärden.

Går det att ångra sig?
Ja, det kan du, men precis som när du köper en egen katt är det ett stort ansvar att ta hand om ett liv. Katten bryr sig inte ett dugg om att jag står som ägare - den kommer att se dig som sin matte eller husse. Ta inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller ännu mer innan du accepterar att bli fodervärd. Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem.
Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdsskapet måste omprövas, kanske har din livssituation förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse. Katten tillfaller fodervärden då  avtalet har uppfyllts.


Vem passar att vara fodervärd? Vem vill jag ha som fodervärd?


• Du som är ärlig, klok, älskar katter, är prestigelös och alltid kommer sätta kattens bästa främst

• Dig som personkemin stämmer med

• Du som har tid och lust att sätta av den tid som behövs

• Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt - hane

•Du som har ett extra utrymme att ta emot honkattbesök.

•Du som har utrymme och kunskap om hankatt börjar strila.

• Du som inte har några andra fertila katter hemma

• Du som kan garantera att katterna endast vistas inomhus / i innätad rastgård eller balkong

Om du är intresserad av att vara fodervärd!
Skicka ett mail som första kontakt där du berättar lite om dig själv och varför du önskar vara fodervärd.